Dr. Tomáš Palacký

Photo Dr. Tomáš Palacký Jmenuji se Tomáš Palacký. Vystudoval jsem medicínu v roce 1985 a specializoval jsem se na kardiologii v roce 1990.
Vždy jsem vykonával činnost kardiologa, ale v polovině 80. let jsem paralelně s univerzitním kurzem navštěvoval tříletou školu homeopatického léku.
Ačkoli jsem nepokračoval v činnosti homeopatického lékaře, tato zkušenost mě orientovala na kardiologickou praxi, při které se „celková“ vize pacienta neztratila v odmítnutí příliš „specializované“ vize, kterou moderní medicína respektuje ( pacient nebo lékař), kteří provedli jiná terapeutická rozhodnutí než ta současná v souladu se zásadou „svobody léčby“.
Jako specifické dovednosti jsem začal pracovat v echokardiografické službě, ale roky práce na koronárních jednotkách a v soukromých nemocnicích obohatily mé zkušenosti s léčbou ischemické choroby srdeční, v klinickém hodnocení pacientů se srdečním selháním a v řízení hlavních faktorů kardiovaskulárního rizika.
Věřím, že ti, kteří chodí k lékaři, to dělají proto, aby se cítili dobře a necítili se nemocně. Z tohoto důvodu přikládám velkou důležitost „komunikaci“ s pacientem a tam, kde je to nutné, nabízím kromě konvenční praxe pomoc s doplňkovou léčbou nebo léčbou v přírodní medicíně, rovněž s certifikovaným školením v používání Bachovy květinové terapie.